วิธีการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

วิธีการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติมี 3 วิธีได้แก่ 1. ใช้บัตรแรบบิท 2. ใช้บัตรนักศึกษา 3. ใช้ QR Code ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักห้องสมุดที่

Read more

วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน WEB OPAC ของสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ลิงค์ WEB PCAC ของสำนักห้องสมุด http://library.pit.ac.th/iLiB/ ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Read more

รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง

เลขทะเบียน 64200012,ฉ.1 64200013,ฉ.2 ISBN 9786168224137 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number HF5438 ส833ร 2563 ชื่อผู้แต่ง สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์) ชื่อเรื่อง รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง / สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร

Read more