กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

ด้วยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำจุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Read more

หอสมุดแห่งชาติเปิดบริการ E-Book ฟรี

เวลาทองสำหรับเหล่าหนอนหนังสือ! เมื่อหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการ E-Book ฟรี ตั้งแต่หนังสือเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปีที่หาชมยากในปัจจุบัน ไปจนถึงหนังสือทั่วไปกว่า 2,300 เล่ม ให้อ่านฟรีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อสนับสนุนคนไทยใช้เวลาว่างตอนกักตัวอยู่บ้านอ่านหนังสือในช่วงที่ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ สามารถชมหนังสือประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่มีทั้งเอกสารโบราณ หนังสือกรมศิลปากร หนังสือพิมพ์เก่า หรือหนังสือหายาก เช่น หนังสือประวัติศาสตร์ไทย

Read more

วิธีการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

วิธีการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติมี 3 วิธีได้แก่ 1. ใช้บัตรแรบบิท 2. ใช้บัตรนักศึกษา 3. ใช้ QR Code ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักห้องสมุดที่

Read more

วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน WEB OPAC ของสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ลิงค์ WEB PCAC ของสำนักห้องสมุด http://library.pit.ac.th/iLiB/ ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Read more

รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง

เลขทะเบียน 64200012,ฉ.1 64200013,ฉ.2 ISBN 9786168224137 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number HF5438 ส833ร 2563 ชื่อผู้แต่ง สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์) ชื่อเรื่อง รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง / สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร

Read more