นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ

เลขทะเบียน 62100224,ฉ.1 62100225,ฉ.2 ISBN 9786162782350 ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT Call Number QH 541 น674น 2558 ชื่อผู้แต่ง นิวัติ เรืองพานิช ชื่อเรื่อง นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ

Read more

พลังงานจากชีวมวลเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้

เลขทะเบียน 62100232 ISBN 9786164744318 ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT Call Number TP 339 ว532พ 2561 ชื่อผู้แต่ง วิชชากร จารุศิริ ชื่อเรื่อง พลังงานจากชีวมวลเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ = Energy

Read more

เพชรพระอุมา

เลขทะเบียน 62100249,ล.16 ISBN 9786162147906,ล.16 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT ชื่อผู้แต่ง พนมเทียน ชื่อเรื่อง เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 16 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน ครั้งที่พิมพ์

Read more

วิธีชมภาพยนตร์ จากฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

ขอเชิญ ชมภาพยนตร์จากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ตามทั้ง 6 ขั้นตอนที่ฝ่ายห้องสมุดได้จัดทำไว้ ลิงค์ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเลือก สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์

Read more

พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักห้องสมุด เข้าร่วม “โครงการรักแม่สุดหัวใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more