บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถเข้าระบบสำนักห้องสมุด

‼️‼️ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 📲📲สามารถเข้าระบบสำนักห้องสมุด (เว็บ opac : library.pit.ac.th/iLiB) เพื่อรับบริการต่างๆ ของ สำนักห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เว็บ opac : library.pit.ac.th/iLiB บริการ หนังสือใหม่ หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย ปล. สามารถใช้ได้ทั้ง📲📲โทรศัพท์มือถือ เเละ 💻🖥คอมพิวเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-104-9099

Read more

สำนักห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์ ของบริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD

สำนักห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์ ของบริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD บริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD มีวารสารที่ให้บริการผ่านรูปแบบ ออนไลน์ดังนี้ 1. Engineering Today 2. Electricity & Industry Magazine 3.

Read more