วิธีอ่าน E-BOOKS ภาษาต่างประเทศ

1. เปิดเว็บไซต์ http://library.pit.ac.th/iLiB/index.php?nu=showcat_2&emp_num=8

หน้าแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ OPAC ของสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2. คลิกหนังสือที่ต้องการ

หน้าข้อมูลหนังสือเรื่อง Mathematical modeling in chemical engineering

3. คลิกที่สัญลักษณ์ click here to vie เพื่ออ่านหนังสือ E-Books

คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่ออ่านหนังสือ E-Books

4. เมื่อคลิก click here to vie จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหนังสือ

หน้าเว็บไซต์ของหนังสือ Mathematical Modeling in Chemical Engineering

5. คลิกเลือกบทที่ต้องการ และคลิกที่สัญลักษณ์ PDF เพื่อดาวโหลดไฟล์หนังสือที่ต้องการ

คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อดาวโหลดไฟล์หนังสือที่ต้องการ

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เฉพาะในเขต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *