วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2566

วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2567 https://drive.google.com/file/d/1qhY7cDNgv6V7PKeKhij2-4Ecrw9VFLGp/view?usp=sharinghttps://youtu.be/sVod56jhmxg 1. ACM 2. IEEE https://youtu.be/JxcLcpVsQWAhttps://youtu.be/mwrcqpAjX14 3. ACS 4. Springer

Read more

หอสมุดแห่งชาติเปิดบริการ E-Book ฟรี

เวลาทองสำหรับเหล่าหนอนหนังสือ! เมื่อหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการ E-Book ฟรี ตั้งแต่หนังสือเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปีที่หาชมยากในปัจจุบัน ไปจนถึงหนังสือทั่วไปกว่า 2,300 เล่ม ให้อ่านฟรีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อสนับสนุนคนไทยใช้เวลาว่างตอนกักตัวอยู่บ้านอ่านหนังสือในช่วงที่ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ สามารถชมหนังสือประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่มีทั้งเอกสารโบราณ หนังสือกรมศิลปากร หนังสือพิมพ์เก่า หรือหนังสือหายาก เช่น หนังสือประวัติศาสตร์ไทย

Read more

วิธีการเข้าใช้บริการฝ่ายห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

วิธีการเข้าใช้บริการฝ่ายห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติมี 3 วิธีได้แก่ 1. ใช้บัตรแรบบิท 2. ใช้บัตรนักศึกษา 3. ใช้ QR Code ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายห้องสมุดที่

Read more

วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน WEB OPAC ของฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ลิงค์ WEB PCAC ของฝ่ายห้องสมุด http://library.pit.ac.th/iLiB/ ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Read more

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถเข้าระบบสำนักห้องสมุด

‼️‼️ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 📲📲สามารถเข้าระบบสำนักห้องสมุด (เว็บ opac : library.pit.ac.th/iLiB) เพื่อรับบริการต่างๆ ของ สำนักห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เว็บ opac : library.pit.ac.th/iLiB บริการ หนังสือใหม่ หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย ปล. สามารถใช้ได้ทั้ง📲📲โทรศัพท์มือถือ เเละ 💻🖥คอมพิวเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-104-9099

Read more

สำนักห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์ ของบริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD

สำนักห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์ ของบริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD บริษัท TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD มีวารสารที่ให้บริการผ่านรูปแบบ ออนไลน์ดังนี้ 1. Engineering Today 2. Electricity & Industry Magazine 3.

Read more

ขั้นตอนเข้าใช้งาน E-Books

1. เข้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด หรือเว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด เว็บไซต์สำนักห้องสมุด เว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด 2. เลือกหัวข้อ E-Book/ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกหนังสือ E-Book ที่ต้องการ เลือกหัวข้อ E-Book ในหน้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด เลือกฐานข้อมูล

Read more

มาตรการป้องกันการแพร่ของ COVID – 19

สำนักห้องสมุดจัดมาตรการเพื่อเปิดให้บริการใน วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อให้พร้อบริการกับนักศึกษา บุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และป้องกันการแพร่ของ COVID – 19 จัดที่นั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่นระยะ 1 เมตร มีเจลล้างมือให้บริการด้านหน้าประตูก่อนเข้าใช้บริการ มีเส้นเว้นการยืนเพื่อรอรับบริการยืม – คืน

Read more