วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2566

วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2567 https://drive.google.com/file/d/1qhY7cDNgv6V7PKeKhij2-4Ecrw9VFLGp/view?usp=sharinghttps://youtu.be/sVod56jhmxg 1. ACM 2. IEEE https://youtu.be/JxcLcpVsQWAhttps://youtu.be/mwrcqpAjX14 3. ACS 4. Springer

Read more