ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567 ฐานข้อมูล ระยะเวลาการให้บริการ คู่มือ /วิธีการใช้ ACM Digital Library 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ACM

Read more