การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

เลขทะเบียน62100059,ฉ.1 62100060,ฉ.2 62100061,ฉ.3 62100062,ฉ.4 62100063,ฉ.5
ISBN9789746728638
ชื่อย่อห้องสมุดKASET tha TH-BaPIT
Call NumberTA 163.9 ศ545ก 2557
ชื่อผู้แต่งศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ชื่อเรื่องการออกแบบและจำลองระบบพลังงาน / โดย ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
Add TitleEnergy system design and modeling.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
บรรณลักษณ์171 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการออกแบบวิศวกรรมพลังงาน — แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ที่มาของทรัพยากรเงินงบประมาณ 2562 07/01/62 300 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *