ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567

ฐานข้อมูล ระยะเวลาการให้บริการ คู่มือ /วิธีการใช้
ACM Digital Library 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ACM
IEEE/IET Electronic Library (IEL) 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล IEEE
SpringerLink – Journal 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
SpringerLink – Journal
American Chemical Society Journal (ACS) 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ACS
Emerald Management  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้งาน Emerald Management (EM92)
Academic Search Ultimate 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67 คู่มือการใช้งาน Academic Search Ultimate
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
Engineering Source 1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 67
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Engineering Source
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *