ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อฐาน ระยะเวลาการให้บริการ คู่มือ /วิธีการใช้
ACM Digital Library 1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ACM
IEEE/IET Electronic Library (IEL) 1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล IEEE
Web of Science 1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
Web of Science
ProQuest Dissertation & Theses Global 1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล PQDT
SpringerLink – Journal 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
SpringerLink – Journal
American Chemical Society Journal (ACS) 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ACS
Emerald Management (EM92) 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 คู่มือการใช้งาน Emerald Management (EM92)
Academic Search Ultimate 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 คู่มือการใช้งาน Academic Search Ultimate
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
Applied Science & Technology Source Ultimate 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Applied Science & Technology Source Ultimate
Art & Architecture Complete 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Art & Architecture Complete
Food Science Source 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source
Legal Source 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Legal Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *