คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

เลขทะเบียน 65100102,ฉ.1 65100103,ฉ.2
ISBN 9789740338109
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
ภาษา tha
Call Number TA 332.5 พ639ค 2561.
ชื่อผู้แต่ง พิชญ ดาราพงษ์
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / พิชญ ดาราพงษ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
บรรณลักษณ์ 338 หน้า. : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า — คณิตศาสตร์
ผู้แต่งเพิ่ม
ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2565 07/07/65 280 บาท
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *