เรียนรู้ AI : Deep learning ด้วย python

เลขทะเบียน 65100074,ฉ.1 65100075,ฉ.2
ISBN 9786169065173
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number QA 76.73.P98 ก359ร 2565
ชื่อผู้แต่ง กอบเกียรติ สระอุบล
ชื่อเรื่อง เรียนรู้ AI : Deep learning ด้วย python / กอบเกียรติ สระอุบล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มีเดีย เนทเวิร์ค, 2565.
บรรณลักษณ์ 592 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
ปัญญาประดิษฐ์
การเรียนรู้ของเครื่อง
ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2565 07/07/65 385 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *