โอ.ที.ผี โอเวอร์ ไทม์

เลขทะเบียนDVDT581047
ชื่อย่อห้องสมุดKASET tha TH-BaPIT
Call NumberDVD T581047 2558
ชื่อเรื่องโอ.ที.ผี โอเวอร์ ไทม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558.
บรรณลักษณ์วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (103 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องภาพยนตร์ไทย
Responsibilityยูไนเต็ดโฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์
Digital Access PLAY
ผู้บันทึกเฉพาะJ
ที่มาของทรัพยากรเงินรายได้ 2558 22/04/58 250 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *