รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์

เลขทะเบียน62200018
ชื่อย่อห้องสมุดTH-BaPIT
Call Numberวิจัย 62200018 ช358ร 2562
ชื่อผู้แต่งชัชวาล พรพัฒน์กุล
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์ = Design and development of the experimenter for pneumatic pressure instrument calibration / ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ และ วิภาวรรณ สุขสถิตย์ /
Add TitleDesign and development of the experimenter for pneumatic pressure instrument calibration
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
บรรณลักษณ์233 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หัวเรื่องรายงานการวิจัยเครื่องมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์
ที่มาของทรัพยากรบริจาค 13/09/62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *