ขั้นตอนเข้าใช้งาน E-Books

1. เข้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด หรือเว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด
เว็บไซต์สำนักห้องสมุด
เว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด
2. เลือกหัวข้อ E-Book/ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกหนังสือ E-Book ที่ต้องการ
เลือกหัวข้อ E-Book ในหน้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด
เลือกฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าเว็บ OPAC
3. เลือกหนังสือที่ต้องการ
ตัวอย่าหนังสือ ในเว็บไซต์
ตัวอย่างเลือกหนังสือ ในเว็บ OPAC
4. คลิกที่ลิงค์ของหนังสือ

4.1 เว็บไซต์ สำนักห้องสมุด ให้คลิกที่  DOI : ของหนังสือ ตัวอย่างเช่น

4.2 เว็บ OPAC สำนักห้องสมุดให้ดูที่  Electronic Location and Access แล้วคลิกที่ click here to vie

5. เมื่อคลิกเลือกหนังสือที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าหนังสือนั้น ให้สังเกตุคำว่า Access แปลว่าหนังสือนั้นสามารถเข้าอ่าน/ดาวน์โหลดได้
สังเกตุคำว่า Access ดังภาพ
6. เลือกบทที่ต้องการ คลิกที่ Online view เพื่ออ่านบทความนั้นในรูปแบบออนไลน์
ตัวอย่าง Online view
ข้อสังเกตุ
1. วิธีอ่านแบบ PDF ด้วยการสังเกตุ สัญลักษณ์ดังภาพ
worldscientific
taylorfrancis
cambridge
2. สำนักห้องสมุดซื้อ E-Books ไว้หลายสำนักพิมพ์มีบางสำนักพิมพ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำออกไปอ่านนอกสถาบันได้ โดยสังเกตุจากสัญลักษณ์ ดาวน์โหลด

คลิกที่สัญลักษณ์นี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ ของสำนักพิมพ์ worldscientific

คลิกที่สัญลักษณ์นี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ ของสำนักพิมพ์ taylorfrancis

หมายเหตุ
สามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เฉพาะในเขต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เท่านั้น