รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์

เลขทะเบียน 62200018 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number วิจัย 62200018 ช358ร 2562 ชื่อผู้แต่ง ชัชวาล พรพัฒน์กุล ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์ = Design and development of the

Read more

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

เลขทะเบียน 62200025 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number HA 32 ฉ412ก 2562 ชื่อผู้แต่ง เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม = Investment analysis for engineering project

Read more

กลศาสตร์วัสดุสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรคอล

เลขทะเบียน 62200017 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number TA 405 ช813ก 2562 ชื่อผู้แต่ง โชคชัย สิงหธรรม ชื่อเรื่อง กลศาสตร์วัสดุสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรคอล = Mechanic of

Read more

คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง

เลขทะเบียน 62200019,ฉ.1 62200020,ฉ.2 62200021,ฉ.3 62200022,ฉ.4 62200023,ฉ.5 62200024,ฉ.6 ISBN 9786163485502 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number PE 1409 ศ866ค 2557 ชื่อผู้แต่ง เศรษฐวิทย์ ชื่อเรื่อง

Read more

การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete

การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย…จิรวัฒน์ พรหมพร [email protected] แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/14/57

Read more