ขั้นตอนเข้าใช้งาน E-Books

1. เข้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด หรือเว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด เว็บไซต์สำนักห้องสมุด เว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด 2. เลือกหัวข้อ E-Book/ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกหนังสือ E-Book ที่ต้องการ เลือกหัวข้อ E-Book ในหน้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด เลือกฐานข้อมูล

Read more

ประกาศ สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

‼️ประกาศ สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 📚 สำนักห้องสมุดใจดี👍👍👍 ยกเว้นค่าปรับให้นักศึกษา ยาว 👉👉👉👉 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศอื่น หากนักศึกษาสะดวกในการนำหนังสือที่เกินกำหนดส่งคืนสามารถส่งคืนด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ *** กรณีที่หนังสือครบกำหนดส่งคืนก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 นักศึกษาต้องส่งคืนพร้อมชำระค่าปรับ*****กรณีที่หนังสือครบกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2563

Read more

มาตรการป้องกันการแพร่ของ COVID – 19

สำนักห้องสมุดจัดมาตรการเพื่อเปิดให้บริการใน วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อให้พร้อบริการกับนักศึกษา บุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และป้องกันการแพร่ของ COVID – 19 จัดที่นั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่นระยะ 1 เมตร มีเจลล้างมือให้บริการด้านหน้าประตูก่อนเข้าใช้บริการ มีเส้นเว้นการยืนเพื่อรอรับบริการยืม – คืน

Read more

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุด

1) “ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล” : ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการ ด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักห้องสมุด 2) “สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ สำนักห้องสมุด 3) “ไม่ใกล้ชิดกันในระยะ

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more