วิธีอ่าน E-BOOKS ภาษาต่างประเทศ

1. เปิดเว็บไซต์ http://library.pit.ac.th/iLiB/index.php?nu=showcat_2&emp_num=8 2. คลิกหนังสือที่ต้องการ 3. คลิกที่สัญลักษณ์ click here to vie เพื่ออ่านหนังสือ E-Books 4. เมื่อคลิก click here to vie จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหนังสือ

Read more

ขั้นตอนการใช้ E – book ของสำนักห้องสมุด

คลิกเพื่ออ่านแบบ PDF ดาวน์โหลด SE-ED Reader ท่านจะสามารถอ่าน e-book ผ่านอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลด SE-ED Reader หรือ SE-ED Application ไว้เท่านั้น ไม่สามารถอ่านผ่านโปรแกรม อื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถสั่งพิมพ์ ทำซ้ำ ส่งต่อ

Read more

Principles of chemical separations with environmental applications

เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780511616594 (ebook) เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน TP 156.S45 .N63 2004 ชื่อผู้แต่ง Noble, R. D. ชื่อเรื่อง Principles of chemical separations with environmental applications

Read more

Mathematical modeling in chemical engineering

เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9781107279124 (ebook) แหล่งผลิตข้อมูล TH-BaPIT เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน TP155.2.M35 .R37 2014 ชื่อผู้แต่ง Rasmuson, Anders ชื่อเรื่อง Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson

Read more