บริการสำนักห้องสมุด

เวลาเปิดบริการสำนักห้องสมุด

1) วันจันทร์–อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น

2) วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

วิธีการสร้าง QR Code

 

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

แนะนำสื่อมัลติมีเดียใหม่

แนะนำสื่อมัลติมีเดียใหม่ 30

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

ติดต่อสำนักห้องสมุด

»

ประชาสัมพันธ์

  • สำนักห้องสมุดร่วมทำบัญตักบาตร

    ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  • สำนักห้องสมุดปรับเปลียนมุมบริการ

    ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 สำนักห้องสมุดร่วมกับนักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้มีสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการมากขึ้น

  • มุมบริการต่างภายในห้องสมุด

    สำนักห้องสมุดมีมุมการใช้บริการหลากหลาย

วีดีโอแนะนำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แนะนำสื่อสำนักห้องสมุด