วิธีชมภาพยนจากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอเชิญ ชมภาพยนจากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ตามทั้ง 6 ขั้นตอนที่สำนักห้องสมุดได้จัดทำไว้

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

คู่มือปฏิบัติงาน สำนักห้องสมุด

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»

วิธีอ่าน E-Book

วันนี้ท่านสามารถอ่าน e-book/audiobook ของสำนักห้องสมุดได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเวลาใด

กดตรงนี้เพื่ออ่านต่อ»