ข่าวประชาสัมพันธ์ 23032822_520766184941121_8803371014487842065_n-1

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 : Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ the_6th_psu_ed-01-resize-1

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

                        การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ aprigf-2017-banner

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (APRIGF 2017)

                    ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum – APrlGF2017) ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ poster-conference9-npru-1

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” การประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย(Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 18… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ itykty

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ j02

กรมสุขภาพจิตขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมนานาชาติจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง ” ซึมเศร้า…เราคุยกันได้ ” (Depression : let’s talk) วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ… more »