ติดต่อสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ตั้ง : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ชั้น 5 อาคารสิทธิผล

ที่อยู่ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2104-9099 ต่อ 5000
โทรสาร :

อีเมล์ : research@pit.ac.th

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง สาย : 15 , 47 , 204


pathumwan_map

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

* indicates required field