ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

                        การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมหาวิทยาลัยประสงค์จะประชาสัมพันธ์ไปยัง คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทุกท่าน เพื่อส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย อนึ่ง สำหรับอัตราค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 7428 2251-2 โทรสาร 0 7455 8939 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th

the_6th_psu_ed-01-resize

No comments.

Leave a Reply