ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน จึงประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเตรียมผลงานวิจัย จัดแสดงในงานนวัตกรรม ณ อาคารวิศววัฒน์

โดยมีกำหนดการดังนี้
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
2. ประกาศ 25 ธันวาคม 2558
3. ทำสัญญา 5 มกราคม 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หรือโทร 02-104-9099 ต่อ 5000 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สามารถ Downlaod แบบฟอร์มขอทุนได้ที่ http://research.pit.ac.th/?page_id=25

 

No comments.

Leave a Reply