ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558
ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยื่น”

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/register.aspx

No comments.

Leave a Reply