เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสภาสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
– ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อเจ้าของผลงานจำนวนเงินวัน/เดือน/ปี
ที่ทำสัญญารับทุน
1การพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยโครงข่ายประสาทเทียมหัวหน้าโครงการ
นางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ 40%
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์ 30%
นางสาวพีริยา จารุเศรษฐการ 30%
200,000 บาท17 เม.ย. 2563
รวมเงินสนับสนุนงานวิจัย ภายในสถาบัน200,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *