การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

                posteryounginventor-award-2018

 

           ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนุบสนุนปละกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น

  • มัธยมศึกษา 
  • อุดมศึกษา
  • อาชีวศึกษา
     
    *หมดเขตการรับสมัครในระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ติดต่อสอบถาม 02 561 2445 ต่อ 508

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

2. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561   ระดับมัธยมเเละอุดมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา

  • ส่งเอกสารการสมัครได้ที่       กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900 (รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่)

No comments.

Leave a Reply