ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 : Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017) (ICSSS 2017) ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

 

23032822_520766184941121_8803371014487842065_n

No comments.

Leave a Reply