ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

 

                      ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนำเสนอผลงานท่านละ 3000 บาท อัตรานักศึกษา 1500 บาท (รวม VAT) สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://icbir.tni.ac.th/2018/ 

  • สอบถามละเอียดเพิ่มเติม : 02 763 2752 , 02 763 2704
    Fax : 02 763 2754   E-mail : icbir@tni.ac.th

icbir-poster-web-1

No comments.

Leave a Reply